داربست اوج تهران

ایمنی؛ قیمت رقابتی؛ تعهد ؛ اخلاق مداری و وقت شناسی از بارزه های داربست اوج است.

کافیست یک بار همکاری با ما را تجربه کنید.

 

09355528222call

 

هزينه نصب داربست در سال 1400 طبق نرخ نامه جديد| 09355528222

هزينه نصب داربست در سال 1400 طبق نرخ نامه جديد:

قيمت اتحاديه اي نصب داربست در سال 1400 :

  • قيمت نصب داربست فلزی در تهران برای متراژهای1 تا 100 متردر يک نما، (بر اساس بخشنامه اتحاديه) عددی معادل دوميليون و نهصد هزار تومان است
  • نرخ اتحاديه اي قيمت نصب داربست فلزی از100 تا 200 متر سه ميليون و پانصد هزار تومان مي باشد.

در اين مقاله نرخ هاي اتحاديه اي نصب داربست در سال 1400 قرار داده شده است. جهت دريافت ارزانترين قيمت نصب داربست در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

  • برای نصب و اجاره داربست فلزی در تهران با متراژ بيش از 200 مترنيز مبلغ ورودی به همراه هر متر15000 تومان محاسبه می‌شود.

هزينه نصب داربست بنر در سال 1400 در تهران:

  • قيمت اتحاديه اي نصب داربست بنريك ميليون تومان مي باشد.

قيمت اتحاديه نصب داربست چاله آسانسور در سال 1400:

قيمت اتحاديه اي نصب داربست چاله آسانسور 1*1 برای ساختمان‌های 5 طبقه و كمتر از آن، مبلغ سه ميليون تومان و مازاد بر آن هر طبقه پانصد هزار تومان مي باشد. همچنین هزينه نصب داربست چاله آسانسور در در تهران متراژ بيش از يک در يک متر 20 درصد به مبلغ افزوده مي شود.

در اين مقاله نرخ هاي اتحاديه اي نصب داربست در سال 1400 قرار داده شده است. جهت دريافت ارزانترين قيمت نصب داربست در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

قيمت اتحاديه اي داربست چهارپايه چرخ دار در تهران در سال 1400 :

چهارپايه چرخ دار در جهت جابجايی داربست در برخی از مکان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت نصب داربست چهارپايه چرخ دار در تهران در سال 1400 از مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان مي باشد، البته در صورت افزایش تعداد قيمت نصب چهارپايه، کاهش پیدا می‌کند.

هزينه داربست فلزی جهت نصب زیر بتن در تهران در سال 1400 :

در هنگام بتن ریزی برای افزایش استحکام خانه، از داربست زیر بتن استفاده می‌شود، قيمت نصب داربست جهت بتن ريزی برای متراژهای كمتر از 100 متر سه ميليون و پانصد هزار تومان و برای نصب داربست زیر بتن برای متراژ های بيش از 100 متر مبلغ 25000 تومان به ازاي هر متر مكعب محاسبه می‌شود.

قيمت نصب كفراژ مسقف ( و داربست سقاخانه و هيئات‌های مذهبي) در سال 1400:

داربست سقاخانه و هيئات مذهبي از نوع كفراژ محسوب مي شود. محاسبه اين نوع داربست به صورت طول*عرض*ارتفاع خواهد بود.

در اين مقاله نرخ هاي اتحاديه اي نصب داربست در سال 1400 قرار داده شده است. جهت دريافت ارزانترين قيمت نصب داربست در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

  • قيمت اتحاديه اي اجاره يك ماهه داربست مسقف تا 200 متر مكعب سه ميليون تومان و مازاد بر آن هر متر 8500تومان مي باشد.
  • در اين مقاله نرخ هاي اتحاديه اي نصب داربست در سال 1400 قرار داده شده است. جهت دريافت قيمت استثنايي نصب داربست در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

قيمت نصب طاق نصرت در سال 1400:

  • قيمت اتحاديه اي نصب طاق نصرت در سال 1400 با ارتفاع 6 متر و طول 6 متر سه ميليون و پانصد هزار تومان و براي هر متر طول اضافه مبلغ  پانصد هزار تومان مي باشد.

قيمت نصب كفراژ ساده در سال 1400:

  • قيمت اتحاديه اي كفراژ ساده بدون سقف تا 200 متر مكعب دو ميليون و پانصد هزار تومان و مازد آن هر متر 8000 تومان مي باشد.