داربست اوج تهران

ایمنی؛ قیمت رقابتی؛ تعهد ؛ اخلاق مداری و وقت شناسی از بارزه های داربست اوج است.

کافیست یک بار همکاری با ما را تجربه کنید.

 

09355528222call

 

نصب داربست فلزی بدون لوله در تهران | 09355528222

نصب داربست فلزی بدون لوله در تهران | 09355528222

نصب داربست بدون لوله در شرایطی اتفاق می‌افتد که لوله داربست توسط کارفرما در اجرای پروژه تامین می‌شود و تیم داربست ‌بندی در جهت نصب و یا باز کردن لوله‌ها در پروژه حاضر می‌شود.

را انجام دهد.

براي نصب داربست متري در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

داربست فلزی بدون لوله در تهران دارای تعرفه مشخصی است که مشتریان در جهت اجرای کار می‌توانند با مجموعه در تماس باشند.

داربست متري در تهران

هزینه نصب داربست بدون لوله در تهران

تخمین قیمت نصب داربست بدون لوله به طور معمول نیاز به بازدید دارد و یا متقاضیان می‌توانند تصویری از پروژه رابرای مجری ارسال نمایند.

نصب داربست بدون لوله برای دو نوع کار نمای ساختمان و اجرای کفراژ به صورت متفاوتی قابل محاسبه است و می‌توان هر یک را به طور دقیق تخمین زد.

قیمت نصب کفراژ بدون لوله در تهران

هزینه نصب داربست بدون لوله از ششصد هزار تومان برای اجرای پروژه‌های کوچک شروع می‌شود و برای متراژ حدود 200 تا 350 متر در ارتفاع 6 متر و یا کمتر، در حدود يك ميليون تا دو ميليون تومان تعیین خواهد شد.

همچنین قیمت نصب داربست بدون لوله در شرایطی که متراژ بیش از 350 متر و کمتر از 500 متر مربع باشد هر متر حدود 5 هزار تومان قيمت گذاري مي شود.

براي نصب داربست متري در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

 

هزینه نصب داربست بدون لوله در تهران برای متراژهای بالاتر بسته به نوع کار مشخص خواهد شد، برای نمونه برای کارهای کفراژ که شامل داربست هیئت ها و یا سقاخانه ها و یا داربست ‌های ویژه چادر و با حجم کمتر از 1000 متر، قیمت نصب بین 4 تا 5 تومان تخمین زده می‌شود.

برای انجام کار کفراژ نیز بیش از این حجم و تا 10000 متر مربع مبلغ بین 2000 تا 2500 تومان تعیین می‌شود.

نصب داربست متري در تهران

همچنین برای کارهای کفراژ با حجم بیش از 10000 متر مربع، مبلغ دریافتی در حدود 3500 تا 4000 تومان به ازای هر متر مربع است، باید توجه داشت نحو محاسبه متراژ کارهای مرتبط با کفراژ طول*عرض* ارتفاع است.

قیمت نصب متري داربست نمای ساختمان بدون لوله در تهران

هزینه نصب داربست فلزی برای نمای ساختمان بر اساس چند شاخص محاسبه می‌شود، در این ارتباط ارتفاع ساختمان یکی از مهمترین عوامل در تعیین هزینه نصب داربست نمای ساختمان است، در صورتیکه ارتفاع کار بیش از 12 متر باشد نیاز به نیروی بیشتری برای جنس کشی یا همان انتقال لوله ها به نقاط بالای ساختمان وجود دارد و به طور طبیعی هزینه نصب داربست افزایش پیدا می‌کند.

داربست بدون لوله در تهران

از طرفی تعداد نماهای ساختمان نیز شاخصه مهمی در تعیین قیمت نصب داربست فلزی برای نمای ساختمان است، برای هر نمای جدید کار باید از نقطه صفر کرد که هزینه بیشتری را برای گروه نصب داربست فلزی به همراه دارد.

براي نصب داربست متري در تهران با شماره 09355528222 تماس بگيريد.

قیمت نصب داربست بدون لوله برای نمای ساختمان از حدود 5000 تا 8000 تومان برای نماهای کمتر از 300 متر مربع شروع می‌شود و این مبلغ در متراژهای بیش از 5000 متر به کمتر از 4500 تومان می رسد.